Klassefoto van Gymnasium 3 A van het Canisius College. Klasseleraar H.J.H. van Buchem, docent geschiedenis en tevens directeur van het (toenmalige) Rijksmuseum Kam. Op de 2e rij van voren, zittend 2e van links de latere Minister-President Ruud Lubbers. De pater op de foto is de heer R.C.S. Steenwinkel.