In gezelschap van haar hofdame jonkvrouwe van Tets en haar persoonlijke adjudant jonkheer de Jonge van Ellemeet bezichtigde koningin Wilhelmina de door Jac Maris gemaakt gedenksteen links van de ingang van de Ned. Hervormde Joriskerk in Heumen ter nagedachtenis aan de op 14 april 1574 in de Slag op de Mookerheide gesneuvelde graven Lodewijk en Hendrik van Nassau. Zij inspecteerde tevens de door de algehele mobilisatie daar gelegerde militairen van het 1e Bataljon 26e Regiment Infanterie der Grenstroepen