"Hulpverlening" : een beeld van brons, vervaardigd in 1966 door Peter Roovers uit Heyen in Limburg, voorstellende een bejaarde bewoner zittend, en een hulpverlenende verpleegster staande, opgesteld bij Huize Joachim & Anna