Een mini electriciteitscentrale aan het Bachplein.