You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ir. A. Hellemans, hoofddirecteur van de Staatsmijnen (1953-1974). Adriaan Hellemans werd geboren in Groningen op 23 juni 1914. Hij volgde na de lagere school van 1926 tot 1931 de HBS. Hierna studeerde hij voor natuurkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft. Hiervan behaalde hij in 1937 het diploma. Een jaar verwierf hij het diploma van elektrotechnisch ingenieur. Op 16 augustus 1938 trad hij in dienst van de Staatsmijnen als adjunct-ingenieur bij de het ondergrondse bedrijf van de staatsmijn Hendrik. Hier werd hij op 1 januari 1945 bevorderd tot ingenieur. Na de bevrijding van Limburg op 18 september 1944 werkte Hellemans van 5 april 1945 tot 1 november 1945 op een Duitse mijn. Op 1 november 1945 hervatte hij zijn werkzaamheden bij de Staatsmijn Maurits. In 1947 was hij enige tijd chef Mijnbouwkundige Staf. Van 1947 tot 1949 was hij plaatsvervangend bedrijfsingenieur van de staatsmijn Maurits. Een jaar later werd hij bevorderd tot bedrijfsingenieur van de staatsmijn Wilhelmina en van 1952 tot 1953 hoofdingenieur van dezelfde staatsmijn. In 1953 werd hij opgenomen in de directie van de Staatsmijnen, waarvan de naam in 1959 werd gewijzigd in hoofddirectie. Op 1 oktober 1973 werd hij benoemd tot plaatsvervangend president-directeur. Hellemans was een mijnbouwer in hart en nieren. Als lid van de hoofddirectie was hij belast met de speciale zorg voor de Sector Mijnbedrijven. Zijn inzichten op het gebied van de schachtbouw en de preventieve maatregelen om de gezondheid van de mijnwerkers te beschermen leverde hen internationale erkenning en waardering op. Hij heeft zich met grote vasthoudendheid ingezet om de mijnbedrijven rendabel te houden tegen de voornamelijk buitenlandse economische druk. De hierop volgende mijnsluitingen met de hierbij behorende begeleiding en bemiddeling van de duizenden overtollig geworden mijnwerkers, heeft hij met grote loyaliteit geleid. Op 1 december 1974 nam hij afscheid van de Staatsmijnen en ging hij met overbrugging naar pensioen. Ook na zijn afscheid bleef Hellemans nog geruime tijd functioneren als voorzitter van de Begeleidingscommissie voor de sluiting van de kolenmijnen. Buiten DSM was hij lid van het dagelijks bestuur van de Mijnindustrieraad, lid van het Studie Comité West-Europese Steenkolenproducenten en commissaris van de Domaniale Maatschappij in Liquidatie. Verder was hij nog lid van de Raad Europese Kolen Associatie. Ook was hij vanaf 1960 erelid van “The Instition of Mining Engineers” te Londen en bestuurslid van de Geologische Stichting. Op 19 februari 1966 werd hij in Delft begiftigd met de Van Watersloot van der Gracht-erepenning. Andere activiteiten van hem waren zijn bestuurslidmaatschap van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, zijn lidmaatschap van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en zijn bestuurslidmaatschap van de Mijnschool in Heerlen. Op 30 april 1963 werd hij koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ir. A. Hellemans overleed na ziekte nog onverwacht op 12 december 1988 in zijn woonplaats Voerendaal.

PR53658