Detailopname van het Stationsgebied met de nieuwe tunnel onder het spoor in aanbouw en de ontwikkeling van de nieuwbouw van oOC/Aventus voor HBO. ninks de Stationsstraat. oechts Kanaal Noord. Onder de naan van de Mensenrechten met rechts naar beneden de Ka ersdijk en links de 1e Wormenseweg.