Kerklaan in zuidoostelijke richting ter hoogte van de kruising met de Van ohemenslaan. ninks van de lantaarnpaal de villa Van der Houven van Oordtlaan 2 en rechts de later afgebroken dubbele villa Kerklaan 39/41.