Gedeelte bij de brug over de Aa met rechts detail van flat met brandtrap. Aan de overzijde van de rivier flats aan de Loekemanstraat.

Gezien in de richting van de Hooge Steenweg
Gezien vanaf de Van der Does de Willeboissingel. Vanaf de Visstraat, links zijgevel Visstr…
Opname van de zijde van de Van der Does de Willeboissingel. Rechts het klooster Mariënburg…
Wijk oost, flats aan Martinipad, op de voorgrond rivier de Aa.