You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Aantekeningen van Thijs Hendriks Bakker, molenaar op deze molen van 12 mei 1828 tot 1836. Deze twee bladzijden van deze aantekeningen gaan over de periode dat hij molenaar was op deze molen. Collectie: Pieter Bakker, Naarden. Wij hebben 5 jaren in de Bakkerij gewoond en ook ons bestaan gehad toen verkogt ik de Bakkerij en kocht de molen namelijk de rogen pelmolen te Sexbierum van Jan J Bruinsma voor zesduisend Gulden 12 meij 1828 naar de molen en hier gedurende 8 Jaren een goed bestaan gehad hebbende dese weder verkocht aan Anne S: Anema voor zijn dogter en schoonzoon Hans H Fokkema voor de zom van achtduisend en tweehondert Gülden dese molen verkogt ik vooreerts omdat hij heel oud was en aan Zware ripperatien toe was zooveel had ik met het vak niet gewonnen dat dit er af konde en dan zoude ik met geld negasieren mij diep in de schuld gestoken hebben waarvoor ik vreesde immer weer uit te komen ten tweede de goede gelegenheijd om te verkopen tegen dien prijs althans het is gebleken dat gemelde Fokkema er maar een groot jaar molenaar is geweest en met timmeren en andere verliesen er zeker wel drieduizend gulden op verloren heeft een geluk voor die mensen zij behoef= den er niet anders om te zien. ik volgde het bekende Spreekwoord niet op Schoenmaker hoü ü bij ü leest maar ik meende hier ook al goede redenen voor te hebben haet geschiede niet in lavheijd maar wel met goede bedachtzaamheijd als met opzien tot hem die al onse lot= gevallen in zijn hand heeft 1836 Kocht ik een huis No 3. te Sexbierum voor mijn vrouwes Grootouders (moeders zijde) hier in 1808 nieuw gezet voor f1200,00 hierin gingen wij wonen een vern bürgerhüis en toen nam ik de kooltjerij bij de hand kocht ook 12 pond= best bouwland voor f2900,00

GF.FR_06907UBIS_00001.JPG

Molen Sexbierum