De pijp uit

Tot 1975 was het in Nederland officieel mogelijk dat werkgevers vrouwen minder loon betaalden dan mannen voor hetzelfde werk. Dit was een belangrijk actiepunt van de tweede feministische golf. In 1975 trad uiteindelijk de Wet Gelijk Loon in werking. Probleem bleef echter de definitie van gelijk werk en de inschaling van vrouwenarbeid. Dit affiche, van een onbekende maker, kaart de ongelijke beloni…