Gelijke kansen in opleiding en beroep

In december 1969 richtten jonge feministen de linkse actiegroep Dolle Mina op. In mei 1973 lanceerde Dolle Mina het 'Werkende wijvenplan', gericht op gelijk loon voor gelijke arbeid, gelijke kansen in opleiding en beroep, individualisering van de belastingen, gratis kinderopvang en gemeenschappelijke woonvoorzieningen.