Begrafenis van een groot aantal doden onder grote publieke belangstelling. Waarschijnlijk gaat het om gefusilleerden. Teraardebestelling op de begraafplaats