Volkswagens van Pon's Automobielbedrijf wachten op transport, aan het spoorwegemplacement. Op de achtergrond de Phoenix Brouwerij aan het Smallepad.

Een rij Volkswagens, geïmporteerd door Pon's Automobielbedrijf, staat gereed op het spoorw…
Een rij Volkswagens, geïmporteerd door Pon's Automobielbedrijf, staat gereed op het spoorw…
A frost damaged road
Vooraan de Stadsring. Geheel rechts Stadsring 109. In het midden Arnhemseweg 2, het kantoo…