Панагюрско съкровище

Откритият край Панагюрище златен сервиз - великолепно произведение на майстори-златари от ранната елинистическа епоха, вероятно е свързан с известния одриски владетел Севт ІІІ (± 330 - 302/301 или 297 г. пр. Хр.). Деветте съда, за които се предполага, че са изработени в малоазийския град Лампсак или в тракийско ателие, са открити на речна тераса, в пласт без археологически останки. Това е основани…