You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Селищна могила (Неолитни жилища) - Окръжна болница, Стара Загора

Селищната могила се намира в западната част на съвременния град. Разположена е върху тераса с наклон на юг, оградена от деретата на два извора. Размерите на могилата са: височина 8,5 м и диаметри в основата 80 х 90 м. Културният пласт съдържа останки от селища от ранен неолит, среден и късен халколит и ранна бронзова епоха (6 – 3 хил. пр. Хр.). При спасителни разкопки са проучени две жилища от ранния неолит. Те са загинали по време на силен пожар и в тях е запазен целия инвентар. Жилищата са строени едновременно – имат обща преградна стена и двускатен покрив, с обща площ 47 м2. Те са едностайни, с неправилна правоъгълна форма, ориентирани в посока север-юг. По-голямото е с размери 7,80 х 6,20 в, с вход от юг; второто е с размери 5,20 х 3 м, с вход от изток. Сградите са изградени с колово-плетена конструкция, обмазана с глина, трамбованите подове са обмазани с бяла глина. До северните стени са изградени куполовидни пещи. До тях са поставени по две каменни ръчни мелници (хромели). До тях покрай западните стени са разположени големи съдове-зърнохранилища, някои формувани намясто. В тях са открити овъглени зърна от пшеница, ечемик, фий, леща и други варива. Между източната стена и пещта на по-голямото жилище е оформена платформа (с размери 2 х 1,70 м), върху която вероятно обитателите са спели. Близо до входовете на всяко жилище са открити по три глинени олтара – те са с цилиндрична форма, разчленени в горния край. Във всяко от жилищата са открити 80 - 120 съда, различни по форма и предназначение, оръдия на труда, тежести за прашка и други предмети на бита. В близост до неолитните жилища са проучени три гроба – на жена и двете й деца. Погребенията са извършени в рамките на селището и се отнасят към ранния халколит, култура Марица. На територията на могилата, в халколитен пласт, е открита и вкопана в земята топилня за медна руд, вероятно част от работилница за медни изделия. Мая Аврамова