Östra Finland, nr: 66

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg