Wasa-Posten, nr: 22

Organ för svenska Österbottens allmoge