Östra Finland, nr: 35

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg