Östra Finland, nr: 70

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg