Östra Finland, nr: 20

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg