Östra Finland, nr: 254

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg