Östra Finland, nr: 158

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg