Östra Finland, nr: 159

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg