Östra Finland, nr: 61

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg