Östra Finland, nr: 190

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg