Östra Finland, nr: 99

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg