Östra Finland, nr: 230

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg