Östra Finland, nr: 294

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg