Östra Finland, nr: 281

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg