Östra Finland, nr: 88

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg