Östra Finland, nr: 148

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg