Östra Finland, nr: 19

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg