Östra Finland, nr: 37

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg