Östra Finland, nr: 96

Tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wiborg