Hämeen linna, 202 koillissiiven sali, huoneiden 27-28 välisen kaariaukon lounaisseinän hiililaastimuuraus ennen purkamista

sisällön kuvaus: katsottuna huoneen 28 puolelta länteen