Olavinlinna, Iso linnanpiha, näyttämön edustan lämpökanavan kaivanto, eteläsivun maaleikkaus

sisällön kuvaus: Linnanpihan poikki kulkevan pohjois -eteläsuuntaisen oletetun vallihaudan maakerroksia