Suistamo, Pyörittäjä; kalmistometsän sisällä

fyysinen kuvaus: pysty