Grand Hôtel & Europe

fyysinen kuvaus: vaaka

KFUM:n osti 14.4.1914 Villingistä alueen. Villa Solhällan saunarantaa.
Pohjoisranta 10, 12
Sörnäisten rantaa, taustalla Helsingin kaupungin kaasulaitos Suvilahdessa.
Jaaloja Halkolaiturissa Pohjoisrannassa. Näkymä Tervasaaresta lounaaseen.