Ruoveden pappila, savusauna

fyysinen kuvaus: vaaka

Ruoveden pappila, ruokasali
Pirttikylän pappila, ruokasalin nurkkaus
Ruoveden pappila, tyttöjen vinttikamari
Ruoveden pappila, sali