”Hör till min ’Levnads saga’ Alma ...

”Hör till min ’Levnads saga’ Alma Skogs oförtjänta meritförteckning född i Wasa i Österbotten 22/2 –1846. samt förteckning över medaljer och Hedersledamot och hedersgåvor. Telegram.” (13 s.)

Utkast till brev: ”Fältmarskalken Gustaf Mannerheim.
Utkast till brev.
Utkast till hyllningstelegram,.
Nedtecknat svar från Mannerheim gällande telegrammet ”28.