Lapväärtin maamieseuraus damgymnaster.

Lapväärtin maamieseuraus damgymnaster.

Taktjärning 1924 på kyrkan i Lappfjärd.
Taktjärning på kyrkan i Lappfjärd 1924.
Lenni Lauri från Lappfjärd, fotograferad med ...
Lapväärtin maamiesseuras gymnaster 1934.