Kaptenen Johan Wentzel Rotkirchs fullmakter 1716-1738 ...

Kaptenen Johan Wentzel Rotkirchs fullmakter 1716-1738 samt en meritförteckning. Därtill födelseattest för sonen Wentzel Fredrik Rotkirch, daterad 1770.