The Artist's Sisters Signe and Henriette Reading a Book

San Pietro in Vincoli, Rom
A Street in Rome. Vicolo Sterrato
Kronborg set fra den nordvestlige side
Titelblad til sange for Studenterforeningen