Interior with a Winding Stair and a Sitting Man

Martin Royalton-Kisch, British Museum og Peter Schatborn, Rijksprentenkabinet, Amsterdam, begge 1995: Tegningen er af Rembrandt