You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Zamfir, Vasile

Romanian professor


Vasile Zamfir was born on 19.01.1937 in the village Doba, Olt County. He attended first school years in village Doba, middle school and high school in town Slatina. As a consequence of that time education law, he belongs to the first promotion of Baccalaureate graduates after 10 school years of "Radu Greceanu" High School in Slatina.
In 1954 he entered the Faculty of Electrical Engineering, Institute of Mining in Bucharest, where he attends the first three years and then he was transferred to Coal Institute of Petroşani, which later became the Institute of Mining Petroşani.
As a graduate in 1959 he worked in UNIO Company of Satu Mare, here he works as an trainee engineer in the years 1959-1960. After this period, he passes in university education at the Department of Industrial Design and Machine Elements of the Mining Institute of Petroşani, now University of Petroşani.
Through hard work he climbs slowly academic positions scale: assistant 1961, lecturer in 1963, associate professor in 1977, professor in 1990, professor consultant 2005.
In 1969 he wins the competition for doctoral specialization in Theory of mechanisms and machines in the Center for Solid Mechanics of the Academy of Sciences of Romania, with scientific leader prof. C. Radu Bogdan. He prepared the PhD thesis entitled "Contributions to the analysis and synthesis of mechanisms with bars and gear elements".
He is a member of the Romanian Association of Mechanisms and Machines Theory, ARoTMM, and its president in Petroşani, until his retirement in 2005.
In 1990 he was elected Dean of the Faculty of Electromechanical Machinery and Installations, re-elected in 1992, position fulfilled until 1996. In 1990 he received the right of conducting PhD theses in "Mechanisms" and "Mine Machinery".
He participated in many national and foreign scientific meetings, published over 250 articles in professional journals. He founded the Institute’s Mechanisms and Machine Elements Laboratory.
Through entire teaching, research and publication activity, through participation in scientific local, national and international meetings, Professor Vasile Zamfir demonstrated high professionalism and dedication and therefore he can be proud of the quality, given by department colleagues and others, of founder of the Petroşani’s mechanism school.


Profesor roman


Profesorul Zamfir Vasile s-a născut la 19.01.1937 în comuna Doba, judetul Olt. Clasele I-IV le frecventează în comuna Doba, clasele gimnaziale, V-VII şi liceale, VIII-X, le frecventează în orasul Slatina. Ca urmare a unei legi a învăţământului din vremea aceea devine absolvent cu bacalaureat al Liceului “Radu Greceanu” din Slatina , prima promoţie cu 10 clase.
În anul 1954 este admis la Facultatea de Electrotehnică minieră a Institutului de Mine din Bucuresti, unde frecventează primii trei ani după care este transferat la Institutul Cărbunelui din Petroşani, care ulterior devine Institutul de Mine Petroşani.
Ca absolvent în anul 1959 primeşte repartitie la UNIO din Satu Mare, unde funcţionează ca inginer stagiar între anii 1959-1960. După această perioadă trece în invăţământ la Catedra de Organe de Maşini şi Desen Industrial a Institutului de Mine din Petroşani, actualmente Universitatea din Petroşani.
Prin multă muncă a urcat treptat scara funcţiilor universitare: asistent 1961, sef de lucrari 1963, conferenţiar universitar 1977, profesor universitar 1990, profesor universitar consultant 2005.
În 1969 este admis, prin concurs, la doctorat în specialitatea Teoria Mecanismelor şi a maşinilor în cadrul Centrului de Mecanica Solidului de pe lânga Academia de Ştiinţe a României la conducătorul ştiinţific prof.dr.doc.ing. Radu C. Bogdan. Susţine teza de doctorat cu titlul “Contribuţii la analiza şi sinteza mecanismelor cu bare şi elemente dinţate”.
Este membru al Asociatiei Romane de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor, ARoTMM, şi preşedinte al acesteia pe centrul teritorial Petroşani până la pensionare în 2005.
În 1990 a fost ales decan al Facultăţii de Maşini şi Instalaţii Electromecanice, reales în 1992, calitate îndeplinită până în 1996. În 1990 primeşte dreptul de coordonare la doctorat în specializările “Mecanisme” şi “Maşini şi instalaţii miniere”.
A participat la multe manifestări ştiinţifice din ţară şi strainătate, publicând peste 250 articole în reviste de specialitate. A pus bazele laboratorului de Mecanisme şi Organe de maşini în institut.
Prin intreaga activitate didactică, de cercetare stiinţifică şi publicistică, de participare la întruniri ştiinţifice locale, naţionale şi internationale, profesorul Vasile Zamfir a demonstrat un înalt profesionalism şi dăruire şi ca urmare, se poate mândri cu calitatea, data de colegii din catedra şi nu numai, de fondator al şcolii petroşenene de mecanisme.