You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Šarišský hrad,Hrad Šariš

Unifikovaný názov NKP: Hrad
Bližšie určenie: Zrúcanina hradu Šariš
Č. ÚZPF: 398/1 navrhovaná nová objektová skladba č. ÚZPF 398/1-31
Adresa, stará adresa: -
Starý názov: obec – 13.-14. stor. Sarus, Saros, Saaros, „...in terra Sariczensi...“; Nagy Saros, Nagy Saaros >