St. Stevenskerkhof, 44, Nijmegen

, St. Stevenskerkhof, 44, , Nijmegen