Статуетка

Левия крак е изведен леко напред. В лявата, протегната напред ръка държи делфин, в лявата - издигната нагоре - рог на изобилието. Най-вероятно статуетката е била прикрепена към канделабър, част от който е запазена.вис. 8 см