Гривна

Незатворена, плоска и със стеснени краища. Орнаментирана с врязани триъгълници и точки.диам. 5 см