Rakvere linnakalmistu

Rakvere linnakalmistu

kultuurimälestis 5774, ajaloomälestis, Immovable Monument, Registreeritud 25.06.1997

Ohvriallikas
Asulakoht
Ohverdamiskoht
Kivikalme